Pedicurepraktijkgroningen
Uw pedicure in de stad Groningen!
Cathrie de Haan
Copyright pdh © 09-2018
Praktijkadres: Telefoon: Email: Henri Dunantlaan 23 te Groningen 050-5268513 info@pedicurepraktijkgroningen.nl  
Openingstijden: Maandag tot en met donderdag en alleen op afspraak. Gesloten op: Vrijdag, zaterdag en zondag.
Huishoudelijk reglement. Algemeen. Het reglement is van toepassing voor: iedere vorm van behandeling tussen Cliënt en PedicurepraktijkGroningen. elke transactie tussen Cliënt en PedicurepraktijkGroningen. Van dit reglement kan niet worden afgeweken. Inspanningsverplichting. PedicurepraktijkGroningen zal naar beste eer en geweten de behandeling uitvoeren en de Cliënt bijtijds informeren over de wijziging van de behandeling en de daarmee gepaard gaande kosten. Afspraak. Cliënt zal bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur van te voren aan PedicurepraktijkGroningen melden, dat de afspraak geen doorgang kan vinden. Bij niet nakoming ervan kan besloten worden door PedicurepraktijkGroningen om alsnog de behandelingskosten in rekening te brengen. Overzicht behandelingskosten. De prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van PedicurepraktijkGroningen en zijn op een zichbare plaats te zien in de behandelruimte. Garantie. Cliënt heeft van PedicurepraktijkGroningen één week (=7 dagen) garantie na de verrichtingsdatum op de behandeling. Aansprakelijkheid. PedicurepraktijkGroningen sluit elke aansprakelijkheid uit welke toegebracht wordt aan Cliënt en ook aan diens persoonlijke bezittingen, welke aanwezig zijn in de praktijkruimte en in de directe omgeving ervan tijdens de behandeling. Onder dit laatste wordt ook verstaan diefstal of verlies van bezittingen.
Pedicurepraktijkgroningen
Cathrie de Haan
Copyright pdh © 09-2018
Huishoudelijk reglement. Algemeen. Het reglement is van toepassing voor: iedere vorm van behandeling tussen Cliënt en PedicurepraktijkGroningen. elke transactie tussen Cliënt en PedicurepraktijkGroningen. Van dit reglement kan niet worden afgeweken. Inspanningsverplichting. PedicurepraktijkGroningen zal naar beste eer en geweten de behandeling uitvoeren en de Cliënt bijtijds informeren over de wijziging van de behandeling en de daarmee gepaard gaande kosten. Afspraak. Cliënt zal bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur van te voren aan PedicurepraktijkGroningen melden, dat de afspraak geen doorgang kan vinden. Bij niet nakoming ervan kan besloten worden door PedicurepraktijkGroningen om alsnog de behandelingskosten in rekening te brengen. Overzicht behandelingskosten. De prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van PedicurepraktijkGroningen en zijn op een zichbare plaats te zien in de behandelruimte. Garantie. Cliënt heeft van PedicurepraktijkGroningen één week (=7 dagen) garantie na de verrichtingsdatum op de behandeling. Aansprakelijkheid. PedicurepraktijkGroningen sluit elke aansprakelijkheid uit welke toegebracht wordt aan Cliënt en ook aan diens persoonlijke bezittingen, welke aanwezig zijn in de praktijkruimte en in de directe omgeving ervan tijdens de behandeling. Onder dit laatste wordt ook verstaan diefstal of verlies van bezittingen.
nl
Uw pedicure in de stad Groningen!
Praktijkadres:   Telefoon:    Email: Henri Dunantlaan 23 te Groningen   050-5268513   info@pedicurepraktijkgroningen.nl
Openingstijden: Maandag tot en met donderdag en alleen op afspraak. Gesloten op: Vrijdag, zaterdag en zondag.